Priemonės: /
Klasės: /
Temos: /
Šaltiniai:

Atpažinti tikėjimo prasmę ir svarbą šeimoje, plėtoti moksleivių tiriamuosius, kūrybinius bei meninius gebėjimus, atskleidžiant klikščioniškos šeimos prioritetus, prisidėti prie brandžios ir atsakingos pilietinės visuomenės ugdymo, apmąstant Dievo ir žmogaus santykį, kviesti moksleivius atsiverti tikėjimo bei maldos dovanai kasdieniniame gyvenime.

Priemonės: muzikos instrumentai, IT – multimedija POWER POINT skaidrėms, skarelės su progimnazijos simbolika, Šeimos metų ir žemaičių 600 m. krikšto Jubiliejaus simbolika. Tikslas: skatinti moksleivius domėtis tikrąja šeimos prigimtimi.

Parengė: tikybos mokytoja metodininkė Vida Žirnova.

Loader Įkeliama…
EAD Logo Užtrunka per ilgai?

Reload Įkelti iš naujo
| Open Atverti naujame skirtuke

Parsisiųsti [53.00 KB]

Loader Įkeliama…
EAD Logo Užtrunka per ilgai?

Reload Įkelti iš naujo
| Open Atverti naujame skirtuke

Parsisiųsti [3.30 MB]