Tai VŠĮ Caritas leidyklos “Artuma” ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro Medijų evangelizacijos projekto bandymas sukurti dorinio ugdymo (tikybos pamokų, katechezių, lytiškumo ugdymo) metodinės medžiagos universalią duomenų bazę.

Kuo daugiau sulauksime mokytojų ir katechetų pasidalinimo savo sukurta metodine medžiaga, tuo greičiau pildysime šios duomenų bazės turinį.

Labai kviečiame pasidalinti tuo, ką sukūrėte, taip pat savo idėjomis ir pasiūlymais: info@gerojipatirtis.lt

Autorinės teisės

Neatsiklausę leidimo pateikdami šioje svetainėje viešai internete prieinamas tiesiogines nuorodas (kuomet turinys nebuvo apribotas vien prenumeratoriams arba sumokėjusiems už jį), jas indeksuodami, kaupdami duomenų bazėje, mes nepažeidžiame autorinių teisių (plg. 2014-02-13 Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendimas byloje “Svensson prieš Retriever Sverige AB“).

Taip pat nepažeidžiame autorinių teisių ir neatsiklausę leidimo įterpdami (angl. embed, iframe) į šią svetainę kitose svetainėse (pvz. katechetikos centrų, socialinių tinklų, interneto programų archyvų) patalpintą ir visiems prieinamą medžiagą (plg. 2014-10-21 Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendimas byloje “BestWater International GmbH prieš Michael Mebes ir Stefan Potsch“).

Šių praktikų papiltęs pavyzdys – Facebook vartotojų puslapiai, kur jie gali dalintis bet kokiomis viešomis nuorodomis neatsiklausę autorių leidimo ir nenurodę autorių pavardžių. Tuo tarpu vaizdo įrašai, esantys Facebook tinkle, automatiškai įterpiami visų pasidalinusiųjų puslapiuose: norint juos peržiūrėti nereikia atverti vaizdo įrašo autoriaus puslapio.

Vartotojai, įkeldami medžiagą į Youtube, Kahoot, Prezi ir pan. tiekėjų svetaines, sutikdami naudotis jų paslaugomis kartu sutinka, kad šiose platformose esantis turinys būtų viešai pasiekiamas bei įterpiamas kitose svetainėse. Kai kurie tiekėjai leidžia išjungti įterpimo ir / ar viešo pasiekiamumo galimybes, dažniausiai – nusipirkus mokamą paslaugos prenumeratą.

Jeigu esate metodinės priemonės autorius (autorė) ir nenorite, kad Jūsų sukurta medžiaga, patalpinta viešuose šaltiniuose, būtų prieinama šioje duomenų bazėje, parašykite mums el. paštu ir nuorodas į Jūsų sukurtą medžiagą pašalinsime.

Kadangi ne visi autoriai nori būti žinomi, ne visur juos nurodome. Darome prielaidą, kad jei autorius nori būti žinomas, jis pats įrašo savo vardą savo sukurtoje mokymo priemonėje. Jei esate autorius (autorė) ir norėtumėte, kad Jūsų vardas būtų įrašytas, arba ištrintas, parašykite mums el. paštu.

Naudojimasis šios svetainės duomenų baze visada bus nemokamas. Joje niekada nebus talpinamos mokamos reklamos.

Projektas finansuojamas iš katalikiškų fondų bei fizinių ir juridinių asmenų paramos.