Tai VŠĮ Caritas leidyklos “Artuma” Medijų evangelizacijos projekto ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro bendras projektas, kuriuo siekiama palengvinti mokytojų dalinimąsi metodine medžiaga ir reikalingos medžiagos suradimą.

Dalinkitės savo sukurtomis mokymo priemonėmis su visais!
"Kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta." (Lk 6,38)

Kas yra Bažnyčia?

Remdamiesi savo patirtimi ir pateikta medžiaga, teisingai suformuluosite Bažnyčios apibrėžimą, savarankiškai aptarsite jos paskirtį, bei įvardinsite 5 lūkesčius, susijusius su Bažnyčia. Parengė vyr. mokytoja Vilma Klumbytė.