Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Reikia rasti su Gavėnia susijusius žodžius. Tie patys žodžiai skirtingose žaismingose užduotyse.

Dėkojame mokytojai Laimai Gužienei už pasidalinimą!