Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės: /
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Reklama

Reklama: apibrėžimas, tikslas, rūšys. Kaip veikia reklama. Komercinė ir socialinė reklama. Reklama internete. Reklama ir vartotojų teisės. Reklamą reglamentuojantys įstatymai. Lyčių stereotipų (per)kūrimas reklamose. Parengė doc. dr. S. Ustilaitė.


Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Modulio „Meilė ir šeima“ projektas

Tikslas: Modulio Meilė ir šeima tikslas: siekti, kad mokiniai išsiugdytų požiūrį į žmogų kaip į nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėtų atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, turėtų supratimą apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius krikščioniškosios šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą. Uždaviniai Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Žmogus – įdvasinta kūniška būtybė

Krikščionybė žmogaus asmenį supranta kaip neatsiejamą kūno ir dvasinės sielos vienovę. Ji žmogaus nesutapatina tik su kūnu – toks sutapatinimas būdingas grynai materialistinei sampratai  – ir nesutapatina jo su dvasine siela, kaip sutapatinama daugelyje Rytų religijų. Žmoguje susitinka du vienas su kitu labai glaudžiai susiję pradai: medžiaginis (kūnas) ir dvasinis Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai: