Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Kas yra filosofija?

Filosofija – tai diskutuotinas, ginčytinas dalykas. Dažnai filosofavimą suvokiame tai, ką dėsto profesoriai universitetuose, kur filosofuojama aukštame lygmenyje, lygyje. Bet, jei taip galvosime, filosofija bus atitrūkusi nuo realaus gyvenimo ir skirta tik elitui, akademikams, filosofija bus uždaryta tam tikrame kiaute.


Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Kaip derinti mokslą ir tikėjimą

Paskelbtoje popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikoje „Fides et ratio”, kurioje aptariami santykiai tarp teologijos, filosofijos ir gamtamokslio, kritiškai nagrinėjamos įvairios filosofinės pažiūros, neigiančios galimybę pažinti tiesą. Pasak popiežiaus, toks pasitikėjimo žmogaus proto gebėjimais praradimas nežmoniškų, iracionalių bei fundamentalistinių srovių forma kelia grėsmę pačiam žmogui.


Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Ar tikrai “karas ir taika prasideda šeimoje” (pal. Motina Teresė)?

Sukurdamas žmogų – Dievas davė jam laisvą pasirinkimą. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti daryti tai, ko jam norisi daryti: dirbti/dykaduoniauti, tikėti/netikėti, išgirsti/neklausyti, liūdėti/džiaugtis, mylėti/nekęsti… Kiekvienas žmogus savo gyvenime turi laisvą pasirinkimą: kariauti ar palaikyti taiką. O su kuo reikia kariauti? Aptariamos temos: 1. Man depresija 2. Gyvenu ar egzistuoju? 3. Aš Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai: