Priemonės:
Klasės: /
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Viktorina „Vienuolijos ir jų šventieji“

Viktorinos tikslas – kūrybiškai paminėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojogyvenimo metus (pradžia – 2014-11-30 (pirmąjį Advento sekmadienį), pabaiga – 2016-02-02 (Viešpaties paaukojimo šventė), įgyjant žinių apie pašvęstąjį gyvenimą bei Lietuvoje veikiančias vienuolijas ir jų šventuosius. Viktorinos pagrindiniai uždaviniai: 1. atskleisti pašvęstojo gyvenimo esmę ir formas; 2. skatinti mokinius domėtis vienuolijomis ir Skaityti toliau…


Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Mūsų laikų šventieji 

Klausydami mokytojos aiškinimo paaiškins sąvokas: palaimintasis, šventasis, beatifikacija, kanonizacija, relikvija, šventųjų bendravimas; naudodamiesi video ir  padalomąją  medžiagomis susipažins su popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II svarbiausiais gyvenimo įvykiais ir darbais; grupelėse kurdami plakatus apie šiuos šventuosius įvardins jų dorybes ir nuopelnus Bažnyčiai ir žmonijai, įvardins ko galėtų pasimokyti iš Skaityti toliau…


Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės: /
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės: / /
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Pal. popiežius Jonas Paulius II – naujasis mūsų Šventasis

Remdamiesi pateikta medžiaga susipažins su Jono Pauliaus II gyvenimu ir darbais bei dirbdami grupėse teisingai įvardins mažiausiai 10 faktų apie palaimintąjį popiežių Joną Paulių II. Metodai: pokalbis, dėmesio koncentravimo metodas – raktiniai žodžiai, penkių minučių esė, darbas poroje, individualus darbas, darbas grupėse, IKT (pateiktys). Parengė: tikybos mokytoja Jadvyga Dapšienė.


Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai: