Katalikų ir stačiatikių Velykų šventės ypatumai

Remdamiesi jau turimomis žiniomis, analizuodami šaltinius (lietuvių kalba), įvardinsite esminius panašumus ir skirtumus tarp katalikų ir stačiatikių Velykų šventės, užpildysite pateiktą lentelę. Remdamiesi užpildyta lentele ir pateikta schema, sukursite 4-8 sakinių pasakojimą (rusų kalba) apie Velykų šventės ypatumus. Parengė tikybos mokytoja metodininkė Audronė Petkevičienė ir rusų k. vyr. mokytoja Svetlana Skaityti toliau…

Jėzus yra gyvas

Tai skaidrės ir pamokos aprašymas I klasei. Klausydami Šv. Rašto pasakojimo bei mokytojo aiškinimo, atlikdami užduotis pratybose mokiniai suvokia, kad Šv. Velykos yra Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš numirusių diena; įvardinami 3-4 Šv. Velykų simboliai. Pamokos aprašymas: Skaidrės: Atsarginės kopijos: https://gerojipatirtis.lt/wp-content/uploads/2021/08/Jezus_yra_gyvas-2.docx https://gerojipatirtis.lt/wp-content/uploads/2021/08/Pateiktis1-1.pptx

Biblija – gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Biblija prikelia žmogų naujam, dvasiniam gyvenimui. Biblijos žodinė ir dvasinė prasmės skleidžiasi pamažu, taigi į jas gilintis gali visą savo amžių. Pagrindinė Naujojo testamento žinia – Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas, tikintiesiems dovanojantis amžinojo gyvenimo galimybę. Evangelijose gausu įkvepiančių istorijų apie Jėzaus asmenį ir mokymą. Apaštalų darbai leidžia prisilieti prie Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos: