Prigimtinis moralinis įstatymas

Skaidrėse įvairių filosofų ir Šventojo Rašto žodžiais apibrėžiama kas yra prigimtinis moralinis įstatymas, kuo jis pasižymi. Kalbama apie tai kas yra prigimtinė teisė, prigimtiniai žmogaus poreikiai ir pan. Pengta pagal A. Narbekovo, B. Obelenienės, K. Pukelio „Lytiškumo ugdymo etika“, 37 – 52 pusl.

Sąžinė

„Sąžinė. Ką girdžiu savyje?“  Įvairios užduotys pamokoms sąžinės tema. Moksleiviai nagrinėja iliustraciją, Katalikų bažnyčios katekizmo ir Šv. Rašto ištraukas, mąsto apie kasdieniškas situacijas.


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai / įrankiai: