Laimė (pagal J. Baranovą-Rubavičienę)

Linkime laimės vieni kitiems, trokštame laimės sau. Kai mūsų paklausia, kas yra laimė, dažnai pasigirsta patys įvairiausi atsakymai. Galbūt yra daug laimių?.. Norime būtinai patirti laimę. Tačiau kur jos ieškoti? Filosofai pataria atsigręžti į savo sielą. Laimė paslaptingu būdu susijusi su gebėjimu džiaugtis. Taigi, ar moki džiaugtis? Pamokos medžiaga: https://smp2014do.ugdome.lt/products/byhierarchy/343/102.html