„Negera žmogui būti vienam“

Tai pamokos aprašymas. Pradžioje vyksta minčių lietus. Siūlomi atsakymai klausimui „Kas yra šeima?“. Po to vyksta meditacija, mokiniai atlieka vaizduotės pratimus ir stengiasi įsivaizduoti Dievą. Toliau mokiniai atsakinėja į klausimus, atlieka kitas užduotis. Pamokos aprašymas: Priedai (Malda Marijai): Priedai (Šv. Rašto ištrauka apie moters sukūrimą): Priedai (Užduotis atsakyti į klausimus Skaityti toliau…

Mano šeima – Dievo dovana

Pamokoje aptariami įvairūs teiginiai apie šeimą, atsakinėjama į klausimus, vyksta diskusija. Įvardijamos pasitaikančios grėsmės ir problemos, mokinamasi saugoti ir branginti šeimą. Pamokos aprašymas: Skaidrės: Priedas Nr.1 (šeimos aprašymas): Priedas Nr.2 (tėvų bei vaikų teisės ir pareigos): Priedas Nr.3 (barniai iš vaiko perspektyvos): Priedas Nr.4 (materialinės gėrybės):