Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: / /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: / /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Šeima – daugumos pašaukimas

Remdamiesi savo patirtimi, Bažnyčios mokymu bei pateikta medžiaga pagilinsime sampratą apie šeimą ir Santuokos sakramentą; dirbdami grupėse išskirsite svarbiausius šeimos tikslus, uždavinius; aptarsime Bažnyčios pagrindinius uždavinius katalikiškai šeimai; diskutuosime ar reikalingas pasirengimas kurti šeimą ir 2-3 sakiniais užrašysite įsidėmėtas išvadas. Parengė mokytoja Loreta Brajinskienė.


Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Modulio „Meilė ir šeima“ projektas

Tikslas: Modulio Meilė ir šeima tikslas: siekti, kad mokiniai išsiugdytų požiūrį į žmogų kaip į nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėtų atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, turėtų supratimą apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius krikščioniškosios šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą. Uždaviniai Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės: /
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai: /

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Krikščioniško gyvenimo ženklai – sakramentai

Naudodamiesi pateikta medžiaga apie Sakramentus, įvardins kiekvieno Sakramento reikšmę ir naudą. Kūrybinė užduotis: (gali būti grupėmis, komunikuojant) Apibūdinti, kaip supranta kiekvieną Sakramentą, galima iliustruoti simbolius (Krikštas, Atgaila; Pirmoji Komunija); Sukurti gražų pasveikinimą mamytei Motinos dienos proga (dainelė, eilėraštis, maldelė, atvirukas: pieštas, karpytas, foto ir t.t)