Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Reklama

Reklama: apibrėžimas, tikslas, rūšys. Kaip veikia reklama. Komercinė ir socialinė reklama. Reklama internete. Reklama ir vartotojų teisės. Reklamą reglamentuojantys įstatymai. Lyčių stereotipų (per)kūrimas reklamose. Parengė doc. dr. S. Ustilaitė.


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai: