Mūsų laikų šventieji

Tai skaidrės pamokai. Medžiagoje paaiškimanos sąvokos palaimintasis, šventasis, beatifikacija, kanonizacija, relikvija, šventųjų bendravimas, supažindinama su popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II svarbiausiais gyvenimo įvykiais ir darbais. Mokiniai kuria plakatus apie šventuosius, įvardina jų dorybes ir nuopelnus bažnyčiai ir žmonijai. Skaidrės: