Viktorina „Vienuolijos ir jų šventieji“

Viktorinos tikslas – kūrybiškai paminėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojogyvenimo metus (pradžia – 2014-11-30 (pirmąjį Advento sekmadienį), pabaiga – 2016-02-02 (Viešpaties paaukojimo šventė), įgyjant žinių apie pašvęstąjį gyvenimą bei Lietuvoje veikiančias vienuolijas ir jų šventuosius. Viktorinos pagrindiniai uždaviniai: 1. atskleisti pašvęstojo gyvenimo esmę ir formas; 2. skatinti mokinius domėtis vienuolijomis ir Skaityti toliau…


Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės: /
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Kandidatai į vienuolinį gyvenimą ir pašaukimų pastoracija

Remiantis pateiktais istoriniais šaltiniais mokiniai paaiškins, kokios priežastys lėmė vienuolių formavimą ir kultūrą. Nusakys vienuolių skelbiamų religinių teiginių esmę, palygins šiuos teiginius. Taip pat, paaiškins vienuolių gyvenimo idėjų poveikį naujos visuomenės formavimuisi bei Europos kultūrai. Parengė mokytoja Auksė Rasevičiūtė.