Kandidatai į vienuolinį gyvenimą ir pašaukimų pastoracija

Remiantis pateiktais istoriniais šaltiniais mokiniai paaiškins, kokios priežastys lėmė vienuolių formavimą ir kultūrą. Nusakys vienuolių skelbiamų religinių teiginių esmę, palygins šiuos teiginius. Taip pat, paaiškins vienuolių gyvenimo idėjų poveikį naujos visuomenės formavimuisi bei Europos kultūrai. Parengė mokytoja Auksė Rasevičiūtė.

Pašvęstojo gyvenimo institutai: Šv. Faustinos pavyzdys

Klausydami mokytojo mokiniai trumpai susipažins su pašvęstojo gyvenimo institutų misija ir veikla. Klausydami ištraukų iš Šv. Faustinos Kowalskos biografijos, su mokytojos pagalba atsakys į bent 2 iš 5 mokytojos pateiktų klausimų. Kurdami ir pristatydami „Dievo Gailestingumo vainikėlį“ įvardys bent vieną malonę, kurią galima patirti melsdamiesi šia malda. Bendroje maldoje dėkos Skaityti toliau…

Pašvęstasis gyvenimas

Klausydami mokytojos aiškinimo, mokiniai supras kas yra Pašvęstasis gyvenimas, susipažins su vienuolių gyvenimu bei jų veikla. Dirbdami grupėse ir panaudodami pateiktą medžiagą susipažins su keliais vienuolynais Lietuvoje, bei sukurs knygelę ,,Kokius žinau vienuolynus Lietuvoje?“, bendroje maldoje dėkos Dievui už vienuolius ir vienuoles. Parengė mokytoja Judita Žemaitienė.