Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Sukurta su:

Meilė

„Meilė – tai rūpinimasis, kad kitas žmogus augtų ir atsiskleistų savo paties labui ir savais būdais, bet ne tam, kad tarnautų man. Jei aš myliu kitą žmogų, aš jį suvokiu tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks man reikalingas, kad galėčiau juo pasinaudoti. Jei aš myliu kitą, reiškia aš Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Sukurta su:

Adventiniai pasakojimai pagal Bruno Ferrero

Skaito Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė Audronė Daugėlytė – Grėbliauskienė. I Dovana Apie tai, kiek daug gali pakeisti nuoširdus meilės parodymas. II Dviračio spalvos. Sergančios lakštingalos giesmė Apie tai, jog pernelyg pataikauti kitų nuomonei – neišmintinga ir pavojinga. III Stebuklas Apie meilės ir tikėjimo galią. IV Žvirblis ir saulėgrąža Apie Skaityti toliau…

Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas

Ši mokomoji metodinė priemonė remiasi Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2007 m. kovo 7 d., Nr. ĮSAK-179). Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos turinys integruojamas į atskirus mokomuosius dalykus, nedidinant Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus. Šis leidinys buvo kuriamas plačių Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos: / / / /

E-leidiniai priklausomybės nuo pornografijos įveikai

Matt Fradd Kaip nukauti Galijotą? Penkių žingsnių strategija, norintiems išsilaisvinti ir priklausomybės nuo pornografijos Priklausomybė yra tarsi atsivėrusi didžiulė sielos tuštuma, kurioje nėra sveiko meilės santykio su savimi, su Dievu, su kitais… Tą tuštumą bandome užpildyti kūniškai: valdyti, turėti ir tenkintis, kažkuo užsikišti, pabėgti, nebejausti… Leidinys sudarytas iš daugelio šaltinių ir Skaityti toliau…