Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Meilė 

Pagal pateiktą medžiagą mokiniai aptars meilės esmės suvokimo formavimąsi ir įvardins antikos mąstytojų ir krikščioniškąjį požiūrį į meilę. Parengė tikybos mokytoja metodininkė Irena Danupienė.


Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Kokybė:
Šaltiniai: