Skirtingi, bet vienodai vertingi

Tau juk įdomu, kuo berniukai skiriasi nuo mergaičių, o vyrai nuo moterų. Čia rasi aiškų ir išsamų atsakymą. Priklausome žmonių giminei, tačiau mūsų lytis lemia vienokias ar kitokias savybes bei polinkius. Galima tai neigti, tačiau ar ne išmintingiau būtų vyrų ir moterų skirtingumą pažinti ir priimti? Tai, beje, padeda atsikratyti Skaityti toliau…

Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo

Kas aš esu? Siela, įkalinta kūne, ar kūnas, kuriame tarsi varnėnas inkile apsigyveno nemari siela? O gal nei viena, nei kita? Būti žmogumi yra įprasta, tačiau ne savaime suprantama. Pažinti save, vadinasi, suprasti savo sielos polėkius ir išmokti išmintingai naudotis kūno teikiamomis dovanomis. Pamokos medžiaga: https://smp2014do.ugdome.lt/products/byhierarchy/385/102.html