Kelias iki Kristaus prisikėlimo

Užduotis – iškirpti kvadratėlius su Jėzaus Didžiosios savaitės įvykiais ir suklijuoti juos eilės tvarka pagal įvykius, pasiremiant Šventojo Rašto nuorodomis. Ši užduotis skatina skaityti ir geriau pažinti Šventąjį Raštą. Dėkojame ses. Danutei Ančerytei FMSC už pasidalinimą! (Pastaba, Google ne visai tiksliai atvaizduoja šį dokumentą, todėl jį pirma atsisiųskite)


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai: