Jėzus – krikščionių idealas

Išplėstinis pamokos planas. Pamokoje nagrinėjamos įvairios evangelijos ištraukos, kuriose aprašoma kaip Jėzaus pavyzdys paveikdavo aplinkinius žmones. Moksleiviai apmąsto kokią reikšmę šios ištraukos turi jų gyvenime. Medžiagoje taip pat yra žaidimas kurio metu pagal įvairias savybes spėliojami Šv. Rašto veikėjai.

Gerasis ganytojas

Naudodamiesi vadovėliu, Šventuoju Raštu, mokytojos aiškinimu moksleiviai gilinasi į gerojo ganytojo sąvoką ir atlikdami užduotis įvardina sekimo Kristumi sąlygas. Pamokos metu remiamasi evangelijos tekstu apie gerąjį ganytoją, naudojamos skaidrės, taip pat gali būti naudojama giesmė „ Aš esu avelė“. Skaidrės: Giesmė: