Šv. Teresės tobulybės kelias

Yra paslaptingas kelias, kuriuo maldoje keliauja tikinčiojo siela, vedama ir kalbinama šv. Dvasios. Ar įmanoma šios neregimos kelionės patirtį perteikti kitiems? Kokius žodžius ir vaizdus pasitelkia mistinių kelionių ekspertai – šventieji vienuoliai ir jų liudijimus įamžinę dailininkai, kad ši paslėpta vidinė tikrovė atsivertų ir mūsų akims? Pamokos medžiaga: https://smp2014do.ugdome.lt/products/byhierarchy/151/102.html