Priemonės:
Klasės: /
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Modulio „Meilė ir šeima“ projektas

Tikslas: Modulio Meilė ir šeima tikslas: siekti, kad mokiniai išsiugdytų požiūrį į žmogų kaip į nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėtų atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, turėtų supratimą apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius krikščioniškosios šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą. Uždaviniai Skaityti toliau…


Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai: