Priemonės:
Klasės:
Temos: /

Medelis gavėniai

Tai pasiryžimų medelis Gavėnios laikotarpio įprasminimui pradinių klasių tikybos pamokoms. Mokiniai kartu su mokytoju/a gamina gėles ant kurių užrašo savo gavėnios pasiryžimus, kuriuos priklijuos prie medelio. Aprašymas: Pavyzdys:


Priemonės:
Temos: /

Priemonės:
Temos: