Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Skirtingi, bet vienodai vertingi

Tau juk įdomu, kuo berniukai skiriasi nuo mergaičių, o vyrai nuo moterų. Čia rasi aiškų ir išsamų atsakymą. Priklausome žmonių giminei, tačiau mūsų lytis lemia vienokias ar kitokias savybes bei polinkius. Galima tai neigti, tačiau ar ne išmintingiau būtų vyrų ir moterų skirtingumą pažinti ir priimti? Tai, beje, padeda atsikratyti Skaityti toliau…

Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą)

Šiandien mūsų, žmonių, yra per 7 milijardus. Jei išsivysčiusios pasaulio šalys ir toliau vartos tokiais mastais kaip dabar, po poros dešimtmečių, norint patenkinti savo poreikius, mums prireiks antros Žemės. Ar tai galima pakeisti? Žinoma! Viskas prasideda nuo idėjos. Išgirsk, ką apie tai mano filosofas Česlovas Kalenda. Pamokos medžiaga: https://smp2014do.ugdome.lt/products/byhierarchy/69/102.html


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: