Maldos svarba ir prasmė

Išsami metodinė medžiaga padedanti atskleisti maldos svarbą ir prasmę.  Darbą sudaro trys dalys: Pirmoje dalyje aptarta maldos tikslas, galia, svarba, prasmė, reikšmė žmogaus gyvenime. Valios svarba bręstant asmenybei maldoje, bei krikščioniško auklėjimo įtaka. Antroje dalyje analizuoti mokytojo ir mokinio sąveikos modeliai su mokymo(si) metodais ir būdais. Trečioje dalyje – tyrimo Skaityti toliau…