Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės: /
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės: /
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės: /
Temos:
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Sukurta su:

Priemonės:
Klasės: /
Temos: /
Sukurta su:

Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas

Ši mokomoji metodinė priemonė remiasi Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2007 m. kovo 7 d., Nr. ĮSAK-179). Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos turinys integruojamas į atskirus mokomuosius dalykus, nedidinant Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus. Šis leidinys buvo kuriamas plačių Skaityti toliau…