Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Biblijos krašto papročiai

Papročiai – tai elgesys ar veiksmai, kurių žmonės laikosi. Susipažinęs su Biblijos laikais vyravusiais papročiais, geriau suprasi, kodėl Jėzaus Kristaus mokymui taip priešinosi įtakingieji fariziejai, aiškiau pajausi permainų, kurias Dievo Sūnus atnešė į žmonių gyvenimus bei širdis, mastą ir gylį. Pamokos medžiaga: https://smp2014do.ugdome.lt/products/byhierarchy/171/102.html

Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Jau žinai, kad Biblija gali būti suprantama įvairiai: kaip istorinių įvykių aprašymas, kaip dvasinių tiesų ir prasmių šaltinis. Pasiekę Pažadėtąją Žemę, Kanaaną, izraelitai čia įkūrė Jungtinę Izraelio Karalystę, kurią vadino Dievo Karalyste. Naują šios sąvokos prasmę atskleidžia Evangelijos ir Apreiškimo Jonui knyga: Pažado Žemės neberiboja geografija ir laikas – Dievo Skaityti toliau…

Laimė (pagal J. Baranovą-Rubavičienę)

Linkime laimės vieni kitiems, trokštame laimės sau. Kai mūsų paklausia, kas yra laimė, dažnai pasigirsta patys įvairiausi atsakymai. Galbūt yra daug laimių?.. Norime būtinai patirti laimę. Tačiau kur jos ieškoti? Filosofai pataria atsigręžti į savo sielą. Laimė paslaptingu būdu susijusi su gebėjimu džiaugtis. Taigi, ar moki džiaugtis? Pamokos medžiaga: https://smp2014do.ugdome.lt/products/byhierarchy/343/102.html