Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Kaip Dievo įsakymai rodo kelią į laimę?

Remdamiesi asmenine patirtimi savarankiškai išsiaiškinsite, taisyklių reikšmę žmogaus gyvenime; Klausydamiesi Šventojo Rašto pasakojimo susipažinsite su Mozės istorija bei Dievo Įsakymais, bei atlikę kūrybinę užduotį gebėsite teisingai paaiškinti Dievo įsakymus. Būdami tyloje mokysitės savarankiškai dėkoti Dievui. Parengė mokytoja Auksė Čiūrienė.