Animacinis įvadas į Bibliją

Parengtos mokomosios medžiagos šaltinis – leidinys Hernan J. Pereda CPCR,  Biblijos panorama: Dievo tautos išganymo istorija. Taip pat ji išplės ir papildys mažųjų  panoramų –  jaunimui ir vaikams panaudojimą. Nuoroda į PVKC YouTube kanalą:  Filmukų temos: Apie Jėzų Senajame Testamente; įvadas į Senąjį Testamentą; tikėjimo protėviai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas; Juozapo istorija; Išėjimas Skaityti toliau…


Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Kaip Dievo įsakymai rodo kelią į laimę?

Remdamiesi asmenine patirtimi savarankiškai išsiaiškinsite, taisyklių reikšmę žmogaus gyvenime; Klausydamiesi Šventojo Rašto pasakojimo susipažinsite su Mozės istorija bei Dievo Įsakymais, bei atlikę kūrybinę užduotį gebėsite teisingai paaiškinti Dievo įsakymus. Būdami tyloje mokysitės savarankiškai dėkoti Dievui. Parengė mokytoja Auksė Čiūrienė.