Priemonės:
Klasės:
Temos:

Mirties bausmė

Moksleiviai svarsto argumentus už ir prieš mirties bausmę. Aiškinasi Šventąjame Rašte vyraujantį požiūrį į žmogų ir tai, kodėl svarbu nesmerkti ir atleisti. Ieškoma krikščioniškų būdų nusikalstamumo mažinimui. Pamokos planas: Pamokos struktūra skaidrėse: Priedas – argumentai už ir prieš:

Prigimtinis moralinis įstatymas

Skaidrėse įvairių filosofų ir Šventojo Rašto žodžiais apibrėžiama kas yra prigimtinis moralinis įstatymas, kuo jis pasižymi. Kalbama apie tai kas yra prigimtinė teisė, prigimtiniai žmogaus poreikiai ir pan. Pengta pagal A. Narbekovo, B. Obelenienės, K. Pukelio „Lytiškumo ugdymo etika“, 37 – 52 pusl.