Mūsų laikų šventieji

Tai skaidrės pamokai. Medžiagoje paaiškimanos sąvokos palaimintasis, šventasis, beatifikacija, kanonizacija, relikvija, šventųjų bendravimas, supažindinama su popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II svarbiausiais gyvenimo įvykiais ir darbais. Mokiniai kuria plakatus apie šventuosius, įvardina jų dorybes ir nuopelnus bažnyčiai ir žmonijai. Skaidrės:

Šventoji šeima

Tai vaidinimas pradinių klasių moksleiviams iš III klasės mokytojo knygos „Tėve mūsų” apie tai, kaip Šventoji šeima nutarė padėti Levio šeimai. Veikėjai: Juozapas, Marija, dvylikametis Jėzus, Levis.