Priemonės:
Klasės:
Temos: / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: / / /
Kokybė:
Šaltiniai:

Kaip derinti mokslą ir tikėjimą

Paskelbtoje popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikoje „Fides et ratio”, kurioje aptariami santykiai tarp teologijos, filosofijos ir gamtamokslio, kritiškai nagrinėjamos įvairios filosofinės pažiūros, neigiančios galimybę pažinti tiesą. Pasak popiežiaus, toks pasitikėjimo žmogaus proto gebėjimais praradimas nežmoniškų, iracionalių bei fundamentalistinių srovių forma kelia grėsmę pačiam žmogui.


Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai: