Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Pagonybė

Pirmykštės religijos yra etninės kilmės, dominuojančios iki globalinių religijų įsiskverbimo. Jos yra skirstomos pagal pagrindinius tikėjimo ir praktikų aspektus. Pateikties autorė Karolina Gedgaudaitė.


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Senovės baltų tikėjimai

Mūsų protėviai manė, kad mirusieji keliauja į kitą pasaulį vadinamą dausa. Ten žmonės gyveno taip pat kaip ir prieš mirtį, Todėl į kapus dėdavo maisto, papuošalų, ginklų ir įrankių. O su raiteliais ir kunigaikščiais buvo laidojami ir jų žirgai. Pateikties autorius Martinas Mačernius.