Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės: /
Temos:
Šaltiniai:

Pal. popiežius Jonas Paulius II – naujasis mūsų Šventasis

Remdamiesi pateikta medžiaga susipažins su Jono Pauliaus II gyvenimu ir darbais bei dirbdami grupėse teisingai įvardins mažiausiai 10 faktų apie palaimintąjį popiežių Joną Paulių II. Metodai: pokalbis, dėmesio koncentravimo metodas – raktiniai žodžiai, penkių minučių esė, darbas poroje, individualus darbas, darbas grupėse, IKT (pateiktys). Parengė: tikybos mokytoja Jadvyga Dapšienė.

1-2 kl. Jonas Paulius II – mano draugas

Žiūrėdami pateiktį, naudodamiesi kahoot programėle, atlikdami savarankiškas užduotis, vaikai gebės įvardinti 5-10 faktų iš šventojo gyvenimo. Šią pamoką galima integruoti su dailės pamoka. Parengė Klaipėdos Versmės progimnazijos mokytoja metodininkė Lina Budreckienė. Kahoot testas: https://create.kahoot.it/details/jonas-paulius-ii/ebe929aa-120e-4ea4-8022-b363889cf632 Kaip nupiešti Joną Paulių II? Paveikslas spalvinimui: