Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Kokybė:
Šaltiniai:

Mūsų laikų šventieji

Klausydamiesi mokytojos aiškinimo mokiniai paaiškins sąvokas: palaimintasis, šventasis, beatifikacija, kanonizacija, relikvija, šventųjų bendravimas. Naudodamiesi vaizdo įrašų bei padalomąja medžiagomis susipažins su popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II svarbiausiais gyvenimo įvykiais ir darbais. Grupelėse kurdami plakatus apie šiuos šventuosius įvardins jų dorybes ir nuopelnus Bažnyčiai ir žmonijai, įvardins ko galėtų Skaityti toliau…