Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos: /
Šaltiniai:

Šeima – daugumos pašaukimas

Remdamiesi savo patirtimi, Bažnyčios mokymu bei pateikta medžiaga pagilinsime sampratą apie šeimą ir Santuokos sakramentą; dirbdami grupelėse išskirsite svarbiausius šeimos tikslus, uždavinius; aptarsite Bažnyčios pagrindinius uždavinius katalikiškai šeimai; diskutuosime ar reikalingas pasirengimas kurti šeimą ir 2-3 sakiniais užrašysite įsidėmėtas išvadas. Parengė mokytoja Loreta Brajinskienė.


Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai: