Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Pagonybė

Pirmykštės religijos yra etninės kilmės, dominuojančios iki globalinių religijų įsiskverbimo. Jos yra skirstomos pagal pagrindinius tikėjimo ir praktikų aspektus. Pateikties autorė Karolina Gedgaudaitė.


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

JUDAIZMAS

Žydų Dievas yra Senojo Testamento Jehova (Yahweh), sudaręs sandorą su Abraomu ir Dovydu.Savo tikėjimu į vieną tikrą Dievą – monoteizmu – žydai visais laikais buvo beveik unikali tauta. Pateikties autorė Monika Cepulytė.


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Jurgis Matulaitis

1871 – balandžio 13 dieną gimė Lūginės kaime, netoli Marijampolės. Kai Jurgiui buvo ketveri, neteko tėvo, dar po šešerių metų – ir motinos. Suserga kaulų džiova, kamavusia jį visą gyvenimą. Pateikties autorė Indrė Sadonytė.


Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Senovės baltų tikėjimai

Mūsų protėviai manė, kad mirusieji keliauja į kitą pasaulį vadinamą dausa. Ten žmonės gyveno taip pat kaip ir prieš mirtį, Todėl į kapus dėdavo maisto, papuošalų, ginklų ir įrankių. O su raiteliais ir kunigaikščiais buvo laidojami ir jų žirgai. Pateikties autorius Martinas Mačernius.


Priemonės:
Klasės: /
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai:

Priemonės:
Klasės:
Temos:
Kokybė:
Šaltiniai: