Priemonės:
Klasės:
Temos: / /

Kodėl man reikalinga šeima?

Tai pamokos planas. Klasėje mokiniai klauso mokytojo dėstymo, dalinasi patirtimi ir atsako į klausimus, išskiria paprastus ir ypatingus šeimos gyvenimo įvykius. Vėliau skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, piešiamos šeimos ir šeimyniški nutikimai bei šventės. Pamokos aprašymas:

Mano šeima ir kitos šeimos

Mokiniai pamokoje apmąsto įvairias iliustracijas, vyksta diskusija apie šeimą. Toliau kalbama apie Šventąją Šeimą ir asmenines šeimas, mokiniai piešia. Pabaigoje vyksta apibendrinimas – atsakinėjama į klausimus. Pamokos aprašymas: Priedas (laiminga šeima): Priedas (liūdnas vaikas): Priedas (dailidės dirbtuvės): Priedas (Nazaretas):


Priemonės:
Klasės:
Temos: / /

Kas šeimoje vienija žmones?

Pamokos pradžioje išdalinamos anketos su klausimais apie šeimą. Atlikus užduotį skaitomi atsakymai, vyksta aptarimas, diskusija. Po to piešiamas šeimos medis, aptariamos teisės ir pareigos šeimoje, mokomasi pastebėti šeimos teigiamybes. Pamokos aprašymas: Priedai (anketa): Priedai (šeimos medis): Priedai (malda už šeimą):


Priemonės:
Klasės:
Temos: / /

Priemonės:
Klasės:
Temos: / /

Kodėl man reikalinga šeima?

Pamokoje skaitomas žmogaus sukūrimo pasakojimas, kalbama apie asmenines šeimas ir Šventąją šeimą. Galiausiai atliekamos užduotys ir aptariama ko būtų galima pasimokyti iš Jėzaus šeimos. Pamokos aprašymas: Užduotys: Šventoji šeima (iliustracija): Vertinimas: