Priemonės: /
Klasės: /
Temos: /
Šaltiniai:

Mokinių kūrybinė – meninė kompozicija „Ypatingas gėrimas“

Atpažinti tikėjimo prasmę ir svarbą šeimoje, plėtoti moksleivių tiriamuosius, kūrybinius bei meninius gebėjimus, atskleidžiant klikščioniškos šeimos prioritetus, prisidėti prie brandžios ir atsakingos pilietinės visuomenės ugdymo, apmąstant Dievo ir žmogaus santykį, kviesti moksleivius atsiverti tikėjimo bei maldos dovanai kasdieniniame gyvenime. Priemonės: muzikos instrumentai, IT – multimedija POWER POINT skaidrėms, skarelės su progimnazijos Skaityti toliau…

Šventoji šeima

Tai vaidinimas pradinių klasių moksleiviams iš III klasės mokytojo knygos „Tėve mūsų” apie tai, kaip Šventoji šeima nutarė padėti Levio šeimai. Veikėjai: Juozapas, Marija, dvylikametis Jėzus, Levis.


Priemonės: /
Klasės: /
Temos: