Šventoji šeima

Tai vaidinimas pradinių klasių moksleiviams iš III klasės mokytojo knygos „Tėve mūsų” apie tai, kaip Šventoji šeima nutarė padėti Levio šeimai. Veikėjai: Juozapas, Marija, dvylikametis Jėzus, Levis.


Priemonės: /
Klasės: /
Temos: