Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Šeimos vertybės 

Žiūrėdami skaidres, arba nuotraukas, išanalizavę perskaitytą tekstą ir dalyvaudami diskusijoje, įvardins šeimos vertybes, bei jas išryškins nupiešdami šeimos simbolį. Mokymosi metodai: individualus darbas; skaitymas vaidmenimis, arba inscenizacija; teksto analizė (aptarimas); diskusija, darbas grupėse. Parengė: tikybos mokytoja met. Gražina Cvilikienė.


Priemonės: / /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Šeima – laimės namai

Uždavinys: Nagrinėdami tekstą, atsakydami į klausimus bei atlikdami užduotis mokiniai supras, kad žmogaus laimei reikalinga šeima, kad laimė šeimoje priklauso nuo kiekvieno jos nario. Metodai: pokalbis, kūrybinė užduotis, malda, Šventojo Rašto skaitymas. Parengė: tikybos mokytoja metodininkė Sigutė Žiedelienė.


Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Mano šeima

Pasidalindami mintimis kas yra šeima, sudarydami šeimos vertybių sąrašą, gamindami šeimos koliažą ir jį pristatydami klasėje surengtoje parodoje, mokiniai gebės įvardinti ir suvokti šeimą, kaip didžiausią vertybę. Parengė Renata Blusevičienė, vyr. dorinio ugdymo mokytoja.


Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos: /
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai: