Kas yra Šventasis Raštas?

Pristatydami savo sukurtas knygeles „Mano šeima“, mokiniai mokysis pasakoti ir klausytis kitų. Skaitydami ir analizuodami 2 kl. „Tikiu ir myliu“ vadovėlio tekstą „Dievo laiškas žmogui“, sužinos, kas yra Šventojo Rašto autorius, kas užrašė Evangelijų tekstus Naujajame Testamente, suras Šventojo Rašto struktūrą. Išklausę mokytojo pasakojimą ir stebėdami sukurtą Švento Rašto schemą Skaityti toliau…


Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Kandidatai į vienuolinį gyvenimą ir pašaukimų pastoracija

Remiantis pateiktais istoriniais šaltiniais mokiniai paaiškins, kokios priežastys lėmė vienuolių formavimą ir kultūrą. Nusakys vienuolių skelbiamų religinių teiginių esmę, palygins šiuos teiginius. Taip pat, paaiškins vienuolių gyvenimo idėjų poveikį naujos visuomenės formavimuisi bei Europos kultūrai. Parengė mokytoja Auksė Rasevičiūtė.