Animacinis įvadas į Bibliją

Parengtos mokomosios medžiagos šaltinis – leidinys Hernan J. Pereda CPCR,  Biblijos panorama: Dievo tautos išganymo istorija. Taip pat ji išplės ir papildys mažųjų  panoramų –  jaunimui ir vaikams panaudojimą. Nuoroda į PVKC YouTube kanalą:  Filmukų temos: Apie Jėzų Senajame Testamente; įvadas į Senąjį Testamentą; tikėjimo protėviai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas; Juozapo istorija; Išėjimas Skaityti toliau…


Priemonės: / /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Juos vadiname šventaisiais

Remdamiesi šventųjų pavyzdžiu analizuoti tikėjimo svarbą, prasmę. Atsakyti į klausimus: kuo (ne)patrauklus šventumas šiandien? gyvenimo istorijos analizavimas, žiūrint video ar žiūrint skaidres ir pan. Apibendrinimui klausimai: ko mus moko šventųjų pavyzdžiai ir kaip šventieji liudijo tikėjimą Jėzumi savo gyvenime? Kaip galime pažinti šventumą kasdienybėje? Individuli užduotis: apmąstyti tikėjimo svarbą savo Skaityti toliau…