Šventasis Juozapas

Skaidrės apie šv. Juozapą Biblijoje ir Bažnyčioje. Skaidrių pabaigoje pateikiamos įvairios kūrybingos užduotys. Skaidrės tinka visų klasių mokiniams, o dauguma užduočių – mažesniesiems. Dėkojame tikybos mokytojams Ernestui Butikiui ir Antaninai Viskintaitei-Butikienei už pasidalinimą! Giesmė “Šventas Juozapai”