Tikslas:

Modulio Meilė ir šeima tikslas: siekti, kad mokiniai išsiugdytų požiūrį į žmogų kaip į nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėtų atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, turėtų supratimą apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius krikščioniškosios šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą.

Uždaviniai

  • Apibūdinti žmogaus, lytiškumo, draugystės meilės, santuokos ir šeimos sampratas ir tikslus krikščioniškosios antropologijos aspektu;
  • Analizuoti šiuolaikinės populiariosios kultūros vaidmenį asmens lytiškumo raiškai, meilės, santuokos ir šeimos sampratų kaitai;
  • Įvertinti skaistumo dorybės svarbą gebėjimo mylėti ugdymuisi ir sutuoktinių tarpusavio santykiams;
  • Kritiškai vertinti santuokos svarbą šeimos tvarumui ir santuokos vaidmenį sutuoktinių,  vaikų ir bendruomeniniam gėriui.
Loader Įkeliama…
EAD Logo Užtrunka per ilgai?

Reload Įkelti iš naujo
| Open Atverti naujame skirtuke

Parsisiųsti [48.63 KB]