Tai skaidrės IV klasei. Pamokoje skaitomos įvairios Šventojo Rašto ištraukos. Mokiniai gilinasi į tai, kas teikia tikrąją laimę. Atliekamos įvairios uždotys: savais žodžiais aprašomos Šventojo Rašto ištraukos, piešiamas laimės simbolis, kuriama psalmė.