Priemonės: /
Klasės:
Temos:
Šaltiniai:

Nagrinėdami tekstą, atlikdami užduotis bei dalindamiesi savo patirtimi mokiniai įvardins, kaip jie gali prisidėti prie laimės šeimoje. Metodai: pokalbis, praktinė užduotis, malda.

Parengė: tikybos  mokytoja metodininkė Sigutė Žiedelienė.

Loader Įkeliama…
EAD Logo Užtrunka per ilgai?

Reload Įkelti iš naujo
| Open Atverti naujame skirtuke

Parsisiųsti [48.00 KB]