Šis kryžiažodis iš 12 klausimų skirtas penktokams. Klausimai parodomi paspaudus ant langelių.