Maldos svarba ir prasmė

Išsami metodinė medžiaga padedanti atskleisti maldos svarbą ir prasmę.  Darbą sudaro trys dalys: Pirmoje dalyje aptarta maldos tikslas, galia, svarba, prasmė, reikšmė žmogaus gyvenime. Valios svarba bręstant asmenybei maldoje, bei krikščioniško auklėjimo įtaka. Antroje dalyje analizuoti mokytojo ir mokinio sąveikos modeliai su mokymo(si) metodais ir būdais. Trečioje dalyje – tyrimo Skaityti toliau…

Solidarumas pagal Jėzų

Remiantis patirtimi ir Šv. Raštu gilinamasi į solidarumo sampratą. Pabrėžiama mintis, jog žmogaus tikroji vertė kyla ne iš jo naudingumo, bet iš to, jog jis yra Dievo kūrinys. Pamokos medžiagoje gausu vizualinių priemonių, užduočių. Pamokos planas: Skaidrės: Vaizdo įrašai: https://gerojipatirtis.lt/wp-content/uploads/2021/06/Ausrele-Krungleviciute-Amazing.mp4https://gerojipatirtis.lt/wp-content/uploads/2021/06/Ausrele-Krungleviciute-Forca.mp4


Priemonės:
Klasės:
Temos: /