Tai skaidrės IV klasei. Pamokoje aptariama kaip įžymūs žmonės iškovojo savo pasiekimus, pabrėžiama pasirinkimų svarba. Atliekamos užduotys: rašomos svajonės ir būdai jas pasiekti.

Redaktoriaus pastaba: Krikščionybė nuo kitų religijų skiriasi tuo, jog mes nuolankiai pripažįstame, kad žmonėms reikia Gelbėtojo. Negalime išsigelbėti vien patys savo pastangomis. Todėl nors Jėzus perspėjo apie atsakomybę už gautų dovanų panaudojimą, visgi pirmesnis yra santykio su Dievu dovanos ir Jo gailestingumo priėmimas:

Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; 9 ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. 10 Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. (Ef 2, 8-10)